CBTT huỷ dach sách quyền tham dự DHCDTN 2020 ngay dăng ky 27/3/2020

In

THÔNG BÁO

(VỀ VIỆC HUỶ DANH SÁCH SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN VW3 THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2020 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 27/03/2020)

 

KÍNH GƯỈ: QÚY CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

XIN MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: