CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tin Tức Sự Kiện

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Email In PDF.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Năm 2015

Xem Tiếp...
 

Báo cáo tài chính năm 2015

Email In PDF.

Báo cáo tài chính năm 2015

Đã được kiểm toán bởi Công ty hãng kiểm toán AASC

Attachments:
File
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2015.pdf)Bao cao tai chinh nam 2015.pdf
Xem Tiếp...
 

Thong Bao chi trả cổ tức năm 2014

Email In PDF.

THÔNG BÁO

 

Về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viwaseen3

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Viwaseen3;

Công ty Cổ Phần Viwaseen3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2014 như sau:

1. Loại cổ phiếu:                                Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá:                                       10.000 đ ( Mười nghìn đồng)
3.Tỷ lệ chi trả cổ tức:                       14%/năm (tính trên mệnh giá)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông:    Ngày 26/3/2015

5. Thời gian chi trả cổ tức:               Ngày 20/4/2015

( Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức ( từ ngày 26/3/2015 đến ngày 20/4/2015) thì người nhận chuyển  nhượng là người được hưởng cổ tức từ Công ty.)

6. Địa điểm chi trả cổ tức:             Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Viwaseen3

Km14+500  quốc lộ 1A Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội

7. Hình thức chi trả cổ tức:                          Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8.Thủ tục chi trả cổ tức:

a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.

b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả phí chuyển  tiền).

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Viwaseen3.

Lưu ý:

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ:   Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Viwaseen3

Điện thoại:                    0436865650       Fax: 0436860383

Website:                          www.viwaseen3.com.vn

Trân trọng thông báo.!

Mời các Quý cổ đông tải mẫu tại đây!

 

Attachments:
File
Download this file (img768.pdf)img768.pdf
Download this file (img767.pdf)img767.pdf
Download this file (img766.pdf)img766.pdf
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:40 ) Xem Tiếp...
 

Thông báo đại hội cổ đông năm 2015 đã tổ chức thành công

Email In PDF.

THÔNG BÁO

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:41 ) Xem Tiếp...
 

Thông Báo chi trả cổ tức năm 2013

Email In PDF.

Thông Báo

Về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2013

 

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ Nghị quyết số 01/NG-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Viwaseen3

Công ty CP Viwaseen3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2013.

Thời gian chi trả cổ tức  vào ngày 22/4/2014

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

 

Attachments:
File
Download this file (img749.pdf)img749.pdf
Download this file (img748.pdf)img748.pdf
Download this file (img747.pdf)img747.pdf
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:48 ) Xem Tiếp...
 
Trang 3 trong tổng số 4
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice