CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Chứng Khoán

CBTT BB+NQ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Ngày 23/5/2024 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Số cổ đông tham dự 29 cổ đông đại diện sở hữu 1.544.664 cổ phần chiếm 77,23% vốn điều lệ.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Xem Tiếp...
 

CBTT Thư mời và Tài liệu Đại Hội đồng CĐ TN năm 2024

Email In PDF.

CBTT thông bảo thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày chốt danh sách cổ đông ngày 02/05/2024

Ngày 23/5/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (DHCD 2024 (1).pdf)DHCD 2024 (1).pdf
Xem Tiếp...
 

CBTT chốt danh sách CĐ ngày 02-05-2024

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2024

Ngày 02/05/2024 Công ty CP Viwaseen3 chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/05/2024

Xin mời Quý cổ đông xem chị tiết tại đây!

Xem Tiếp...
 

Báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần Viwaseen3

Báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (Bao Cao TN nam TC 2023.pdf)Bao Cao TN nam TC 2023.pdf
Xem Tiếp...
 

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Email In PDF.

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIÊM TOÁN

 

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

                                                                     Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

 

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Xem Tiếp...
 
Trang 1 trong tổng số 12
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice