CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT DS CD NN & CĐ Lớn 6 tháng cuối 2020

Email In PDF.

CBTT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC & CỔ ĐÔNG LỚN

6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn đến thời điểm 31/12/2020

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (BC DS CD NN & CD lớn.pdf)BC DS CD NN & CD lớn.pdf
Đọc thêm...
 

THONG BAO CHI TRẢ CO TUC NAM 2019

Email In PDF.

THÔNG BÁO 

CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2019.

1. Tên mã chứng khoán: Công ty cổ phần Viwaseen3

2. Mã chứng khoán :          VW3

3. Mệnh giá:                     10.000 đ( Mười nghìn đồng)

4. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2020

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ cổ phiếu

6. Thời gian chi trả cổ tức: 23/09/2020

7. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoán

Xin mời Quý cổ công xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 01:47 ) Đọc thêm...
 

CBTT CHỐT DSCĐ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

( VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Ngày 09/9/2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 28 Tháng 7 2020 10:17 ) Đọc thêm...
 

Bao cao Danh sach CD Nha Nuoc, CD Lớn

Email In PDF.

BÁO CÁO DANH SACH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

 

Kính gửi: Quý cổ Công ty CP Viwaseen3

Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (Bao cao DS CD Lớn.pdf)Bao cao DS CD Lớn.pdf
Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 4
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice