CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Danh sách Người nội bộ và người có liên quan cảu người nội bộ

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT chốt DS CĐ chi trả cổ tức năm 2022

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

                             Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 02/08/2023

                             Thời gian chi trả cổ tức năm 2022 ngày 18/8/2023

 

Đọc thêm...
 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Email In PDF.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Công ty gửi Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 Quý cổ đông được biết.

Mời Quý cổ đông chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

BÁO CÁO DS CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Email In PDF.

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

                                           Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

                                                            Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đậy!

Attachments:
File
Download this file (img392.pdf)img392.pdf
Đọc thêm...
 

CBTT NQ+BB ĐHCĐ TN năm 2023

Email In PDF.

CBTT NGHỊ QUYẾT BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: được biểu quyết tán thành 100% dự Đại Hội với  tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 08%/VĐL

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 12
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice