CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng CĐ TN năm 2024

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Hôm nay ngày 23/05/2024 Công ty CP Viwaseen3 tỏ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đúng 8h ngày 23/5/2024; Số người tham dự 29 cổ đông sở hữu  1.544.664 cổ phần chiếm 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua các Báo cáo , tờ trình và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tám thành 100%.

Đại hội kết thúc 11h cùng ngày./.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 

CBTT Thư mời và Tài liệu Đại Hội đồng CĐ TN năm 2024

Email In PDF.

CBTT thông bảo thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày chốt danh sách cổ đông ngày 02/05/2024

Ngày 23/5/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (DHCD 2024 (1).pdf)DHCD 2024 (1).pdf
Đọc thêm...
 

CBTT chốt danh sách CĐ ngày 02-05-2024

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2024

Ngày 02/05/2024 Công ty CP Viwaseen3 chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/05/2024

Xin mời Quý cổ đông xem chị tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần Viwaseen3

Báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (Bao Cao TN nam TC 2023.pdf)Bao Cao TN nam TC 2023.pdf
Đọc thêm...
 

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Email In PDF.

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIÊM TOÁN

 

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

                                                                     Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

 

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 14
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice