CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tin tức công ty

Thông Báo chi trả cổ tức năm 2016

Email In PDF.

THÔNG BÁO

(V/V CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2016)

 

Attachments:
File
Download this file (Thong bao chia co tuc.pdf)Thong bao chia co tuc.pdf
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:38 ) Đọc thêm...
 

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2017 đã tổ chức thành công

Email In PDF.

 

Công ty cổ phần Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ( nhiệm kỳ 2017-2021)

Hôm nay 24/4/2017,Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2021.
Tham dự Đại hội có 55 người đại diện cho 1.747.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 87,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viwaseen3 năm  2017 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016, định hướng 2017 - 2021, trọng tâm 2017; Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh 2017; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; Quyết toán Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017… Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông!
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:46 ) Đọc thêm...
 

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2017

Email In PDF.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì- TP Hà Nội.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:39 ) Đọc thêm...
 

Báo cáo thường niên 2016

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

Đọc thêm...
 

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 2016

Email In PDF.

BÁO CÁO TINH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2016

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 6
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice