CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tin tức công ty

Thông báo cấp giấy chứng nhận

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

Ngày 24/02/2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 15/2020/GCNCP-VSD ngày 20/02/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Viwaseen3

Tên Tiếng Anh: Viwaseen3 Joint Stock Company

Tên viết tắt: Viwaseen3

Trụ sở chính: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại:    02438615419                       Fax: 02436860383

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102133351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày ngày 11/05/2012.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3

Mã chứng khoán: VW3

Mã ISIN: VN000000VW35

Mệnh giá: 10.000 đồng ( Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu ( Hai triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 20.000.000.000đồng ( Hai mươi tỷ đồng)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Dương Văn Thanh

Nơi nhận:

-CTCP Viwaseen3

-SGDCK Hà nội

-HĐQT(để b/c)

-NCPT

- THPC ( Tổ Website)

Lưu: ĐK (LTML, 6b)

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 25 Tháng 2 2020 03:10 )
 

Thông Báo chi trả cổ tức năm 2016

Email In PDF.

THÔNG BÁO

(V/V CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2016)

 

Attachments:
File
Download this file (Thong bao chia co tuc.pdf)Thong bao chia co tuc.pdf
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:38 ) Đọc thêm...
 

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2017 đã tổ chức thành công

Email In PDF.

 

Công ty cổ phần Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ( nhiệm kỳ 2017-2021)

Hôm nay 24/4/2017,Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2021.
Tham dự Đại hội có 55 người đại diện cho 1.747.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 87,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viwaseen3 năm  2017 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016, định hướng 2017 - 2021, trọng tâm 2017; Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh 2017; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; Quyết toán Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017… Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông!
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:46 ) Đọc thêm...
 

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2017

Email In PDF.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì- TP Hà Nội.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:39 ) Đọc thêm...
 

Báo cáo thường niên 2016

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 5
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice