CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Công ty cổ phần Viwaseen3 tiến hành chi trả cổ tức năm 2021

Ngày chốt danh sách cổ đông: 3/8/2022

Ngày chi trả: 18/8/2022

Xim mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2021

Email In PDF.

CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

KÍnh gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 như sau:

Thời gian chốt danh dách ngày 03/08/2022 

Thời gian chi trả cổ tức ngày 18/8/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT Danh sách CĐông nhà nước, cổ đông lớn

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn Công ty tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT QD bổ nhiệm GĐ, PGĐ, KTT Công ty

Email In PDF.

CBTT QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 9
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice