CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT DHCD nam 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

KÍNH GỬI: CÁC QÚY CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

Ngày 19/6/2020 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 10:10 ) Đọc thêm...
 

CBTT ĐK THỰC HIỆN QUYỀN TD ĐHCĐ TN NĂM 2020 DƯ KIẾN T6-2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ TN NĂM 2020

               Ngày 26/05/2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Xin mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT huỷ dach sách quyền tham dự DHCDTN 2020 ngay dăng ky 27/3/2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO

(VỀ VIỆC HUỶ DANH SÁCH SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN VW3 THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2020 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 27/03/2020)

 

KÍNH GƯỈ: QÚY CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

XIN MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Đọc thêm...
 

CBTT ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CTCP VIWASEEN3

     Ngày 20/04/2020, Công ty cổ phần Viwaseen3 đã nhận được Quyết định số 153/QĐ-SGDHN ngày 16/04/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Viwaseen3 và Thông báo số 344/TB-SGDHN ngày 16/04/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch CTCP Viwaseen3.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 06:01 ) Đọc thêm...
 

Công bố thông tin thay đổi thơi gian ĐHCĐ TN năm 2020

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

XIN MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 07:21 ) Đọc thêm...
 
Trang 2 trong tổng số 4
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice