CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

Email In PDF.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 07:19 ) Đọc thêm...
 

CBTT CHỐT DANH SÁCH CĐ ĐHCĐ TN NĂM 2020

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CĐ ĐHCĐ TN NĂM 2020

NGÀY 27/3/2020 CÔNG TY CP VIWASEEN3 CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐTN NĂM 2020

QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Đọc thêm...
 

CBTT CẤP GIẤY CHỨNG NHÂN ĐK CHỨNG KHOÁN

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU SỐ 15/2020/GCNCP-VSD NGÀY 20/2/2020 DO TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CẤP

XIN MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 07:18 ) Đọc thêm...
 

NGHI QUYET DAI HOI CO DONG NAM 2019

Email In PDF.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2019 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tổng số cổ đông tham dư đại hội 46 cổ đông tương ứng 1.733.217 cổ phần chiếm 86,66% vốn điều lệ, cũng một số khách mời.

Đại hội diễn ra thanh công tốt đẹp!

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 07:19 ) Đọc thêm...
 
Trang 9 trong tổng số 9
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice