CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT THAY DOI NGAY CHOT DSCD 4-5-2021

Email In PDF.

CBTT THAY ĐỔI NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGAY 4/5/2021

KÍNH GỬI: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội hội cổ đông thường niên năm 2021:

Thông tin đã công bố:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2021
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến 27/05/2021

Thông tin sau thay đổi:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến 27/05/2021

XIn mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Email In PDF.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2020

                                 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                                - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                                             

   Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây !     

Đọc thêm...
 

CBTT DS CD NN & CĐ Lớn 6 tháng cuối 2020

Email In PDF.

CBTT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC & CỔ ĐÔNG LỚN

6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn đến thời điểm 31/12/2020

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (BC DS CD NN & CD lớn.pdf)BC DS CD NN & CD lớn.pdf
Đọc thêm...
 

THONG BAO CHI TRẢ CO TUC NAM 2019

Email In PDF.

THÔNG BÁO 

CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2019.

1. Tên mã chứng khoán: Công ty cổ phần Viwaseen3

2. Mã chứng khoán :          VW3

3. Mệnh giá:                     10.000 đ( Mười nghìn đồng)

4. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2020

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ cổ phiếu

6. Thời gian chi trả cổ tức: 23/09/2020

7. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoán

Xin mời Quý cổ công xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 01:47 ) Đọc thêm...
 

CBTT CHỐT DSCĐ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

( VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Ngày 09/9/2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 
Trang 6 trong tổng số 9
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice