CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2022 NGÀY 6/5/2022

Email In PDF.

CÔNG BỐ TT ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2022 NGÀY 6/5/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty CP Viwaseen3

 

Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên: ngày 6/5/2022

Thư mời và chương trình Đại hội xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 02:05 ) Đọc thêm...
 

BÁO CÁO TN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Email In PDF.

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

XIN MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Đọc thêm...
 

CBTT chốt DSCĐ ngày 13/4/2022

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2022 để Đại hội cổ đông ngày 6/5/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Email In PDF.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Công ty xin gửi các Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Giải trình GD CP Lê Ngọc Bình - TV BKS

Email In PDF.

GIẢI TRÌNH VỀ VIEJC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÊ NGỌC BÌNH - TV BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Ông Lê Ngọc Bình - TV Ban kiểm soát

2. Số cổ phần nắm giữ: 5000 cổ phần

3. Ngày gửi văn bản giao dịch 16/2/2022

4. Thời gian đăng ký giao dịch: 21/2/2022 đến ngày 23/3/2022

5. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 21/2/2022

6. Lý do giao dịch trước thời hạn: Do nhầm lẫn trong tính toán ngày giao dịch đầu tiên kể từ ngày gửi văn bản đăng lý ( tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày giao dịch), và do sơ xuất không kiểm tra kỹ công bố thông tin Sơ GDCK Hà Nội vì vậy đã thực hiện giao dịch vào ngày 21/2/2022 . 

Xin mời quý vị xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 08:50 ) Đọc thêm...
 
Trang 5 trong tổng số 12
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice