CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch CP Lê Ngọc Bình

Email In PDF.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG LÊ NGỌC BÌNH

 

Ông: Lê Ngọc Bình - Thành viên BKS Công ty

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,25% VĐL

Ngày 21/2/2022 đã thực hiện giao dịch khớp lệnh thành công  5.000 cổ phiếu;

Hiện nay cổ phiếu nắm giữ là 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL.

Xin quý vị xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP LÊ NGỌC BÌNH

Email In PDF.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP LÊ NGỌC BÌNH

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

1. Ông: Lê Ngọc Bình - Chức vụ TV Ban kiểm soát Công ty

2. Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phiếu chiểm tỷ lệ 0.25% VĐL

3. Số lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

4. Giá trị giao dịch dự kiến: 50.000.000 đồng

5. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư

6. Phương thực giao dịch: Giao dịch khớp lệnh/ thỏa thuận

7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 21/2/2022 đến ngày 21/3/2022

Xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Báo cáo kết quả giao dịch CP Lê Ngọc Bình

Email In PDF.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 

Kính gửi:      - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                   - Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Họ và tên: Ông Lê Ngọc Bình

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát, TP Kinh tế kế hoạch

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 5.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,25%/ VĐL

Số lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phần

Giá trị đã giao dịch: 0 đồng

Lý do không hoàn tất giao dịch: Chưa đánh giá mong muốn.

XIn mời xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

BÁO CÁO DS CĐ NHÀ NƯỚC CỔ ĐÔNG LỚN

Email In PDF.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty CP Viwaseen3 - Mã chứng khoán VW3

Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Chi tiết xem tại đây!

Attachments:
File
Download this file (img153.pdf)img153.pdf
Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO CHI TRA CỔ TỨC 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2020:

            * Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 07/07/2021

             * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/cổ phiếu

             * Thời gian chi trả cổ tức: 21/7/2021

              * Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

          Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 7 2021 04:13 ) Đọc thêm...
 
Trang 4 trong tổng số 9
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice