CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT chốt DSCĐ ngày 13/4/2022

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2022 để Đại hội cổ đông ngày 6/5/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Email In PDF.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Công ty xin gửi các Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Giải trình GD CP Lê Ngọc Bình - TV BKS

Email In PDF.

GIẢI TRÌNH VỀ VIEJC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÊ NGỌC BÌNH - TV BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Ông Lê Ngọc Bình - TV Ban kiểm soát

2. Số cổ phần nắm giữ: 5000 cổ phần

3. Ngày gửi văn bản giao dịch 16/2/2022

4. Thời gian đăng ký giao dịch: 21/2/2022 đến ngày 23/3/2022

5. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 21/2/2022

6. Lý do giao dịch trước thời hạn: Do nhầm lẫn trong tính toán ngày giao dịch đầu tiên kể từ ngày gửi văn bản đăng lý ( tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày giao dịch), và do sơ xuất không kiểm tra kỹ công bố thông tin Sơ GDCK Hà Nội vì vậy đã thực hiện giao dịch vào ngày 21/2/2022 . 

Xin mời quý vị xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 08:50 ) Đọc thêm...
 

BC KQ GD CP Lê Mạnh Hùng - em Lê Ngọc Bình-TVBKS

Email In PDF.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIỀU

1. Ông Lê Mạnh Hùng - em ruột Ông Lê Ngọc Bình - TV BKS Công ty

2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phần

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.000 cổ phần

4. Phương thực giao dịch: Khớp lệnh

5. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 21/2/2022

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÊ MẠNH HÙNG

Email In PDF.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG - EM RUỘT ÔNG LÊ NGỌC BÌNH - TV BKS CÔNG TY

Ông Lê Mạnh Hùng - Em ruột ông Lê Ngọc Bình - TV BKS Công ty

Thẻ căn cước: 001085007026 - ngày cấp 17/6/2015 

Địa chỉ: Thôn Trung, Châu Can, Phú Xuyên , Hà Nội

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,1% VĐL

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 cổ phiếu

Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký bán

Giá trị giao dịch dự kiến: 20.000.000.000 đồng

Mục địch thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

Thời gian dự kiến giao dịch từ 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022

Xin mới Quý vị xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 
Trang 3 trong tổng số 9
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice