CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT NQ+BB ĐHCĐ TN năm 2023

Email In PDF.

CBTT NGHỊ QUYẾT BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: được biểu quyết tán thành 100% dự Đại Hội với  tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 08%/VĐL

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

Đọc thêm...
 

CBCTT ĐẠI HỘI CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 16/5/2023

Email In PDF.

CBTT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 16/5/2023

 

                                                                   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

                                                                Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/5/2023

  

Đọc thêm...
 

CBTT Trúng Gói Thầu TOC2.EPC

Email In PDF.

CBTT  CÔNG BÔ THÔNG TIN TRÚNG GÓI THẦU T0C2.EPC

Về việc: Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, xây lắp, nghiệm thu đưa vào sử dụng thuộc Dự án: Phát triển mạng lưới truyền tải cấp II, hệ thống cấp nước Sông Đà” với chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà, giá trị hợp đồng: 413.988.000.000 đồng; trong đó: Viwaseen3 thực hiện là 195.304.000.000 đồng. Tiến độ: 211 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (img079.pdf)img079.pdf
Đọc thêm...
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3- Báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Xin mời các cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT CHỐT DSCĐ NGÀY 24/4/2023 ĐỂ ĐHCĐ TN NĂM 2023

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2023

KÍNH GỬI: QUỸ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWSAEEN3

 

CÔNG TY THỰC HIỆN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 24/4/2023 DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TN NĂM 2023 VÀO NGÀY 16/5/2023

XIN MỜI QUÝ CĐ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Đọc thêm...
 
Trang 3 trong tổng số 13
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice