CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

THÔNG BÁO CHI TRA CỔ TỨC 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2020:

            * Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 07/07/2021

             * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/cổ phiếu

             * Thời gian chi trả cổ tức: 21/7/2021

              * Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

          Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 7 2021 04:13 ) Đọc thêm...
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Email In PDF.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Đọc thêm...
 

BC DS CĐ NN và CĐ lớn 6 tháng đầu năm 2021

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ dông Công ty cổ phần Viwaseen3

Báo cáo DS CĐ Nhà nước và CĐ lớn 6 tháng đầu năm 2021

 

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT CHỐT DANH SÁCH CĐ CHI TRA CO TUC NAM 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo tơi Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020

                    Thời gian chốt danh sách ngày 07/07/2021

                    Thời gian chi trả cổ tức ngày 21/7/2021

                     Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT Dai hoi CDTN nam 2021 ngay 27/5/2021

Email In PDF.

                                                 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:  -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               -      Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                              -        Quý cổ đông Công ty

                          Ngày 27/5/2021 Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

                          Đại hội tổ chức vào lúc 08h00 kết thúc vào lúc 10h00 ngày 27/5/2021.

                          Đại hội đã thành công tốt đẹp!

                           Xin mời các Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (BB+ NQĐHCD 2021.pdf)BB+ NQĐHCD 2021.pdf
Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 5
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice