CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

CBTT thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen

Công ty CP Viwaseen3 công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8

Chi tiết đính kèm!

Đọc thêm...
 

CBTT BB + NQ ĐHĐCĐ Bất thường T1-2024

Email In PDF.

CBTT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1-2024

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

                  Hôm nay ngày 31/01/2024 vào lúc 08h00 Công ty CP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1/2024 thành công tốt đẹp. Số cổ đông tham dự 21 cổ đông tương đương 1.522.745 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,137% vốn điều lệ. 

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2023

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Công ty gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

CBTT ĐHĐ CĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 31 /01/2024

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NGÀY 31/01/2024

Kính gửi: Quý cổ dông Công ty CP Viwaseen3

             Ngày 31/01/2024 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường để bổ sung ngành ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Viwaseen3

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

Attachments:
File
Download this file (CÔNG BỐ THÔNG TIN.pdf)CÔNG BỐ THÔNG TIN.pdf
Đọc thêm...
 

CB Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2023

Email In PDF.

CB danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2023

                        Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Công ty CP Viwaseen3 Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2023.

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 13
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice