CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT chốt DSCD chia cổ tức năm 2023

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Ngày 15/7/2024 Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2023

Ngày 15/8/2024 Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

Xin mời các Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice