CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT BB+NQ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Ngày 23/5/2024 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Số cổ đông tham dự 29 cổ đông đại diện sở hữu 1.544.664 cổ phần chiếm 77,23% vốn điều lệ.

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice