CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT BB + NQ ĐHĐCĐ Bất thường T1-2024

Email In PDF.

CBTT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1-2024

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

                  Hôm nay ngày 31/01/2024 vào lúc 08h00 Công ty CP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1/2024 thành công tốt đẹp. Số cổ đông tham dự 21 cổ đông tương đương 1.522.745 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,137% vốn điều lệ. 

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice