CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT chốt DCCĐ ngày 09/01/2024 để ĐHĐCĐ bất thường

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 09/01/2024

ĐỂ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

 

Thời gian chốt DSCĐ ngày: 09/01/2024

Ngày đại hội cổ đông bất thường: ngày 31/01/2024

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice