CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT chốt DS CĐ chi trả cổ tức năm 2022

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

                             Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 02/08/2023

                             Thời gian chi trả cổ tức năm 2022 ngày 18/8/2023

 

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice