CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

BÁO CÁO DS CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Email In PDF.

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

                                           Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

                                                            Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đậy!

 

Attachments:
File
Download this file (img392.pdf)img392.pdf
 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice