CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT NQ+BB ĐHCĐ TN năm 2023

Email In PDF.

CBTT NGHỊ QUYẾT BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: được biểu quyết tán thành 100% dự Đại Hội với  tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 08%/VĐL

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice