CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBCTT ĐẠI HỘI CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 16/5/2023

Email In PDF.

CBTT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 16/5/2023

 

                                                                   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

                                                                Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/5/2023

  

XIn mời các Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice