CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Email In PDF.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Công ty cổ phần Viwaseen3 tiến hành chi trả cổ tức năm 2021

Ngày chốt danh sách cổ đông: 3/8/2022

Ngày chi trả: 18/8/2022

Xim mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice