CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2021

Email In PDF.

CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

KÍnh gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 như sau:

Thời gian chốt danh dách ngày 03/08/2022 

Thời gian chi trả cổ tức ngày 18/8/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice