CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT QD bổ nhiệm GĐ, PGĐ, KTT Công ty

Email In PDF.

CBTT QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice