CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT NHÂN SỰ HĐQT- BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Email In PDF.

THÔNG BÁO NHÂN SỰ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

          Ngày 6/5/2022 Công ty CP Viwaseen3 đã tổ chức Đại hội CĐ TN năm 2022 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Và Thành viên HĐQT, BKS đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và TB kiểm soát.

I- Hội đồng quản trị

           Ông Ngô Văn Dũng - CHủ tịch HĐQT Công ty

           Ông Nguyễn Hữu Hành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

           Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT Công ty

           Ông Lưu Xuân Quang - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty

          Ông Nguyễn Hải Đăng - Thành viên HĐQT - TP. TCHC Công ty

II- Ban kiểm soát

           Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban kiểm soát Công ty

           Ông Bùi Việt Trung - Thành viên ban kiểm soát Công ty

          Ông Lê Ngọc Bình - Thành viên ban kiểm soát - TP. KTKH Công ty


Xin mời cổ đông xem chi tiết tại đây!

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice