CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT NGHI QUYET + BB ĐHCĐ TN NĂM 2022

Email In PDF.

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

Ngày 6/5/2022 Công ty CP Viwaseen3 đã Đại hội CĐ TN năm 2022 thành công tốt đẹp.

Đã bầu TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice