CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT chốt DSCĐ ngày 13/4/2022

Email In PDF.

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2022 để Đại hội cổ đông ngày 6/5/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice