CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Giải trình GD CP Lê Ngọc Bình - TV BKS

Email In PDF.

GIẢI TRÌNH VỀ VIEJC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÊ NGỌC BÌNH - TV BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Ông Lê Ngọc Bình - TV Ban kiểm soát

2. Số cổ phần nắm giữ: 5000 cổ phần

3. Ngày gửi văn bản giao dịch 16/2/2022

4. Thời gian đăng ký giao dịch: 21/2/2022 đến ngày 23/3/2022

5. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 21/2/2022

6. Lý do giao dịch trước thời hạn: Do nhầm lẫn trong tính toán ngày giao dịch đầu tiên kể từ ngày gửi văn bản đăng lý ( tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày giao dịch), và do sơ xuất không kiểm tra kỹ công bố thông tin Sơ GDCK Hà Nội vì vậy đã thực hiện giao dịch vào ngày 21/2/2022 . 

Xin mời quý vị xem chi tiết tại đây!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 08:50 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice