CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

BC KQ GD CP Lê Mạnh Hùng - em Lê Ngọc Bình-TVBKS

Email In PDF.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIỀU

1. Ông Lê Mạnh Hùng - em ruột Ông Lê Ngọc Bình - TV BKS Công ty

2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phần

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.000 cổ phần

4. Phương thực giao dịch: Khớp lệnh

5. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 21/2/2022

Xin mời chi tiết tại đây!

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice