CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÊ MẠNH HÙNG

Email In PDF.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG - EM RUỘT ÔNG LÊ NGỌC BÌNH - TV BKS CÔNG TY

Ông Lê Mạnh Hùng - Em ruột ông Lê Ngọc Bình - TV BKS Công ty

Thẻ căn cước: 001085007026 - ngày cấp 17/6/2015 

Địa chỉ: Thôn Trung, Châu Can, Phú Xuyên , Hà Nội

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,1% VĐL

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 cổ phiếu

Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký bán

Giá trị giao dịch dự kiến: 20.000.000.000 đồng

Mục địch thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

Thời gian dự kiến giao dịch từ 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022

Xin mới Quý vị xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice