CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Báo cáo kết quả giao dịch CP Lê Ngọc Bình

Email In PDF.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG LÊ NGỌC BÌNH

 

Ông: Lê Ngọc Bình - Thành viên BKS Công ty

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,25% VĐL

Ngày 21/2/2022 đã thực hiện giao dịch khớp lệnh thành công  5.000 cổ phiếu;

Hiện nay cổ phiếu nắm giữ là 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL.

Xin quý vị xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice