CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Email In PDF.

THÔNG BÁO

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

1. ÔNG LÊ NGỌC BÌNH: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

2. MÃ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH: VW3

3. TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CÓ CỔ PHIẾU NÊU TẠI MỤC 3: 026C855874 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

4. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH: 5.000 CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ LỆ 0.25% VỐN ĐIỀU LỆ.

5. SỐ LƯỢNG, CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN 5.000 CỔ PHIẾU,

- LOẠI GIAO DỊCH ĐĂNG KÝ BÁN BÁN: 5.000 CỔ PHIẾU

- SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 5.000 CỔ PHIẾU, CHIẾM TỶ LỆ 100% SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LUUW HÀNH.

6.GIÁ TRỊ GIAO DỊCH DỰ KIẾN: 50.000.000 ĐỒNG (TÍNH THEO MỆNH GIÁ)

7. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẮM GIỮ SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH: 0 CỔ PHIẾU, CHIẾM TỶ LỆ 0% SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH.

8. MỤC ĐỊCH THỰC HIỆN GIAO DỊCH: CƠ CẤU LẠI KHOẢN ĐẦU TƯ

9. PHƯƠNG THỰC GIAO DỊCH: GIAO DỊCH KHỚP LỆNH/ THỎA THUẬN

10. THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAO DỊCH TỪ NGÀY: 02/01/2022 ĐẾN NGÀY 31/01/2022

 

Chi tiết đính kèm

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Tin tức công ty Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice