CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

THÔNG BÁO CHI TRA CỔ TỨC 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2020:

            * Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 07/07/2021

             * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/cổ phiếu

             * Thời gian chi trả cổ tức: 21/7/2021

              * Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

          Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 7 2021 04:13 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice