CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT CHỐT DANH SÁCH CĐ CHI TRA CO TUC NAM 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo tơi Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020

                    Thời gian chốt danh sách ngày 07/07/2021

                    Thời gian chi trả cổ tức ngày 21/7/2021

                     Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice