CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Quy Chế Quẩn trị Công ty

Email In PDF.

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

                    Công ty cổ phần Viwaseen3 ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động BKS đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/5/2021.

                     Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice