CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT Dai hoi CDTN nam 2021 ngay 27/5/2021

Email In PDF.

                                                 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:  -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               -      Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                              -        Quý cổ đông Công ty

                          Ngày 27/5/2021 Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

                          Đại hội tổ chức vào lúc 08h00 kết thúc vào lúc 10h00 ngày 27/5/2021.

                          Đại hội đã thành công tốt đẹp!

                           Xin mời các Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 

Attachments:
File
Download this file (BB+ NQĐHCD 2021.pdf)BB+ NQĐHCD 2021.pdf
 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice