CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT THAY DOI NGAY CHOT DSCD 4-5-2021

Email In PDF.

CBTT THAY ĐỔI NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGAY 4/5/2021

KÍNH GỬI: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội hội cổ đông thường niên năm 2021:

Thông tin đã công bố:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2021
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến 27/05/2021

Thông tin sau thay đổi:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến 27/05/2021

XIn mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice