CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT CHỐT DANH SÁCH CĐ ĐHCĐ TN NĂM 2021

Email In PDF.

THÔNG BÁO

KÍNH GƯỈ: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

                          Công ty CP Viwaseen3 thông báo  chốt danh sách cổ đông ngày 03/05/2021 để thực hiện  quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2021 Công ty.

 

XIn mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice