CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

THONG BAO CHI TRẢ CO TUC NAM 2019

Email In PDF.

THÔNG BÁO 

CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Công ty cổ phần Viwaseen3 thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2019.

1. Tên mã chứng khoán: Công ty cổ phần Viwaseen3

2. Mã chứng khoán :          VW3

3. Mệnh giá:                     10.000 đ( Mười nghìn đồng)

4. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2020

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ cổ phiếu

6. Thời gian chi trả cổ tức: 23/09/2020

7. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoán

Xin mời Quý cổ công xem chi tiết tại đây!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 01:47 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice