CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT CHỐT DSCĐ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

( VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Ngày 09/9/2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice