CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT DHCD nam 2020

Email In PDF.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

KÍNH GỬI: CÁC QÚY CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIWASEEN3

Ngày 19/6/2020 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 10:10 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice