CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông báo cấp giấy chứng nhận

Email In PDF.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Viwaseen3

Ngày 24/02/2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 15/2020/GCNCP-VSD ngày 20/02/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Viwaseen3

Tên Tiếng Anh: Viwaseen3 Joint Stock Company

Tên viết tắt: Viwaseen3

Trụ sở chính: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại:    02438615419                       Fax: 02436860383

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102133351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày ngày 11/05/2012.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3

Mã chứng khoán: VW3

Mã ISIN: VN000000VW35

Mệnh giá: 10.000 đồng ( Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu ( Hai triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 20.000.000.000đồng ( Hai mươi tỷ đồng)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Dương Văn Thanh

Nơi nhận:

-CTCP Viwaseen3

-SGDCK Hà nội

-HĐQT(để b/c)

-NCPT

- THPC ( Tổ Website)

Lưu: ĐK (LTML, 6b)

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 25 Tháng 2 2020 03:10 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Tin tức công ty Thông báo cấp giấy chứng nhận
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice