CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

NGHI QUYET DAI HOI CO DONG NAM 2019

Email In PDF.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2019 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tổng số cổ đông tham dư đại hội 46 cổ đông tương ứng 1.733.217 cổ phần chiếm 86,66% vốn điều lệ, cũng một số khách mời.

Đại hội diễn ra thanh công tốt đẹp!

Xin mời các cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 07:19 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice