CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2016 đã tổ chức thành công

Email In PDF.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

 

Sáng nay 15/4/2016 Công ty Cổ phần Viwaseen3 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự Đại hội, Đại diện Tổng Công ty Viwaseen Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT .  Về phía Công ty CP VIWASEEN3, có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Công ty và Cổ đông chiến lược. Dự Đại hội có 57 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.746.627 cổ phần, chiếm 87,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội đã thống nhất cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát; các Tờ trình: báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016

 

Ông Phạm Hữu Bảng - Chủ tịch HĐQT  Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT

Tại Đại hội, các báo cáo của HĐQT và Giám đốc công ty đã nhìn nhận và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu, công tác đầu tư; chỉ ra khó khăn thách thức do những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, đưa ra những giải pháp, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016

 

Ông Nguyễn Hữu Hành - TV HĐQT,  Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTPT

Năm 2016, với tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức khó lường, Công ty đặt mục tiêu và xây dựng các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD: 303,336 tỷ đồng;

- Giá trị Đầu tư: 3,541 tỷ đồng;

- Tổng Doanh thu: 264,189 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7,780 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 25,696 tỷ đồng

 

Ông Dương Văn Phúc  - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen  phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Dương Văn Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo cùng CBCNV đã hoàn thành sản xuất nhiệm vụ năm 2015. Tập trung đưa các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 đề ra.

Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo của Công ty.

 

Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Lâm, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thay thế ông Hà Quốc Chương đã chuyển công tác là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

 

 

 

Xem  toàn cảnh Đại hội tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:47 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Tin tức công ty Thông Báo đại hội cổ đông năm 2016 đã tổ chức thành công
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice