CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thư mời đại hội cổ đông năm 2016

Email In PDF.

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

 

Kính gửi: Quý Cổ đông/đại diện cổ đông

Công ty Cổ phần Viwaseen3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08h 00 phút ngày 15/4/2016

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viwaseen3

- Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì - TP Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015

- Thông qua tờ trình chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS

- Thông qua tờ trình lựa chọn ĐƠn vị kiểm toán năm 2016

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

3. Tài liệu Đại đại hội:

 

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:47 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Tin tức công ty Thư mời đại hội cổ đông năm 2016
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice