CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông Báo chi trả cổ tức năm 2011

Email In PDF.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VIWASEEN3;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 11/04/2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Công ty Cổ phần VIWASEEN3 trân trọng thông báo đến các Cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2011 như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000đ (Mười nghìn đồng)

3. Tỷ lệ chia cổ tức: 16%/năm (tính trên mệnh giá)

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia trả cổ tức: Ngày20/03/2012

5. Thời điểm chi trả cổ tức: Trong 01 ngày 05/06/2012

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần VIWASEEN3

7. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Trường hợp chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm. Mẫu đăng ký gửi về Phòng Tài chính Kế toán (tên tài khoản là tên của cổ đông) chậm nhất ngày 31/05/2012

- Trường hợp trả bằng tiền mặt: Khi đến trực tiếp nhận tiền cổ tức, Quý cổ đông phải mang theo các giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền hợp pháp (theo mẫu của Công ty) kèm theo chứng minh thư nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người uỷ quyền; chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần VIWASEEN3

Điện thoại: 043.686.56.50          Fax: 043.686.03.83

Công ty Cổ phần VIWASEEN3 trân trọng thông báo!

Mẫu giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2011 và giấy uỷ quyền download tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:34 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice